New visit
architektura, krajinářská architektura, urbanismus, město a venkov, krajina, městský veřejný prostor, parky, náměstí, nábřeží, zahrady, projekční, inženýrská
a realizační činnost ve výstavbě, technický a ekonomický dozor v investiční výstavbě, správa, péče a údržba, technické služby, rc letecké snímkování
Úvodní stránka > Reference > Projektování > Projektované stavby > Dětské volnočasové centrum FIALKA >

Krajinářské úpravy a exteriéry
Dětské volnočasové centrum Fialka, Říčany


Objem realizace: předpoklad 7.600.000 Kč
Projektant části krajinářské úpravy: ZAHRADA NAD METUJÍ s.r.o.
ing. et ing. Tomáš Jiránek – hlavní architekt, ing. Jitka Jiránková
Generální projektant a hlavní architekt stavby: Ing. Arch. Marek Lehmann
Zadavatel: Openplace s.r.o., Mnichovice
Fáze projektové dokumentace: dokumentace pro územní rozhodnutí,
dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr dodavatele
Projektová činnost: 2010-2011


Architektonická jednoduchost polyfunkčního domu dětského volnočasového centra Fialka je akcentována jednoduchým principem úpravy exteriéru. Použití přírodních materiálů, hravost podoby i funkce stavby vybízí k jednoduchému a hravému přístupu řešení. S tímto principem přistupujeme k okolí budovy centra, tak i na střešní zahradě a terase u učeben.

Architektonický koncept je v souladu s autorským názorem hlavního architekta stavby.

Severní parter je koncipován jako rozvolněný háj okrasných třešní a břízy papírové v trávníku a břečťanových kobercových plochách. Prostoru dominuje solitéra červenolistého buku u hřiště.
K severnímu vstupu do centra je navržena plošná monokulturní výsadba keřů - zakrslé borovice kleč. V porostu kleče se bodově nachází okrasné traviny
Jižnímu parteru dominuje zelená vertikální stěna (vertical garden), stěna osazená systémem pěstebních bloků se zapěstovanými druhy trvalek a keřů. Jižní parter v ulici Mánesova je rytmizován stromořadím méně vzrůstného kultivaru okrasné třešně.
Na střeše budovy vzniká pobytová terasa s extenzivní zelení, které dominují traviny a suchomilné trvalky. Prostor je zobytněn, vlní se jím dřevěný chodník, v několika místech vznikají zákoutí se stínidly.
Na terase u učeben vzniká pobytová terasa s vegetací v mobilních nádobách.
Jihovýchodní a severovýchodní část (u dětského hřiště) budovy budou porostlé popínavými rostlinami. Dětské hřiště je situované do mírného svahu.
Celý areál bude doplněn o mobiliář – lavičky, lavice do svahu, odpadkové koše a stojany na kola.