Generální projektantNew Visit s.r.o.
KlientPražská informační služba 2002, Muzeum hlavního města Prahy 2013
Autořiing. et ing. Tomáš Jiránek, ing. arch. David Prudík
Spoluautořiing. Adéla Jiránková, ing. Vlastimil Koupal
premium-img-2

 Do roku 2004 zcela devastovaný zámecký park, byl s myšlenkou ředitele Pražské informační služby ing. Václava Novotného rehabilitován na funkční reprezentační prostor zahradního umění hlavního města Prahy. Park členěný protékajícím potokem na dvě části, na levém břehu zahradu formálního neoklasicistního typu, na pravém břehu typu anglické, přírodně krajinářské zahrady. Formální zahrada je plochá s osou původní jabloňové aleje, ta druhá romantická, anglická, je spíše lesnatý dramaticky stoupajícím terén. Samotný Ctěnický potok, revitalizovaný do funkčního i estetického prvku zámeckého prostoru, tvoří pomyslnou kompoziční páteř parku. Prostorová kompozice je kontrastem prázdného a plného prostoru. Cena Grand Prix Obce architektů 2007 v v kategorii Krajinářská architektura a zahradní tvorba

 

premium-img-3
premium-img-4premium-img-5

Dřívější kontrast formální jednoduchosti „francouzské zahrady“ s přírodně-krajinářskou partií „anglické zahrady“ jsme se snažili zachovat a podpořit. V severovýchodním cípu je park doplněn zahradnictvím, servisním zázemím parku. Celý parkový areál je obehnán původní ohradní zdí. Francouzská zahrada je osově vytyčena původní jabloňovou alejí, končící v průhledu čtvercem jabloňového bosketu 64 jabloní. Cestní síť je zde ortogonální. Park lemuje ohradní zeď zámeckého parku, lemována cestou s javorovým stromořadím a vysokým živým plotem. Formální zahrada je vyvýšenou terasou nad údolnici potoka, podpořena stávající terénní hranou, na jejímž konci stojí kubický dřevo-ocelový altán

 

premium-img-6premium-img-7

Důležitou roli má hlavní kamenný mostek z pohledového betonu, zvnějšku vyplněn řádkovým obkladem z pískovce, zábradlí je z dubových latí. Na vedlejších cestách jsou mostky dřevěné, opět z dubových latí. Ty tvoří prvky spojení mezi dvěma světy parku. Altán je abstraktní bílá krychle položená do zeleně trávníku s rohy armovanými žardiniérami a podlahou z dubových špalíků. Altán, dřevěné mostky, lávka a lavice jsou řešeny konstrukčně, jako různé sestavy trámů, prken a latí, jsou mořeny na bílo pro zmírnění romantičnosti dřeva a upomenutí na jeho formální podstatu a noblesu. V parku jemně svítí přízemní svítidla, modře svítí také altán.

 

premium-img-8
premium-img-9premium-img-10

Anglická zahrada je v těsném okolí zámku v celé délce parku na pravé straně Ctěnického potoka. Je k zahradě formální jako svět za zrcadlem. Symbol zrcadla vyjadřuje jezírko v těžišti parku. V hladině se zrcadlí druhá tvář parku. U zámku se anglická zahrada projevuje volně rozmístěnými stromy v louce. V postupu parkem se dramatičnost zvyšuje spádováním terénu, břečťanovým kobercem, skalními výběžky a končí průhledem na rybník za ohradní zdí. Tato část parku je doplněna původními romantickými prvky. Zámkem, vodním příkopem, v pískovcovém masivu vyhloubenou grottou poustevníka, studánkou pod svahem. Organickou součástí je i vlastní potoční niva s břehovými porosty olší a vrb.

Zámecké zahradnictví

 

Areál zahradnictví je zahradou v zahradě. Funkční, ale komponovaná. Přináší do zámeckého parku novou kvalitu. Krásu i řemeslo. Upomíná na zámeckou kuchyňskou zahradu a vinice kolem Ctěnic v 16. století. Dnes je zde Zámecké zahradnictví Ctěnice krajináře a zahradníka Ondřeje Fouse. To zde elegantně prezentuje tradici zahradnického řemesla a svět peren, neboli vytrvalých květin. Nový objekt zázemí zahradnictví, dům Zmije, je osazen na pozemku podél severozápadní ohradní zdi. Je to lehká dřevostavba opláštěná prkny naležato pokládanými na opeření. Před domem a stávajícím skleníkem je obslužná zpevněná plocha. V těžišti otáčení obslužné dopravy je vysazen strom (jerlín japonský).

 

premium-img-11
premium-img-12